Skip to main content

Atrézie

Atrézie (atrezie) je odborný termín, který může mít více významů. Může se jednat o vrozenou vývojovou vadu, při které se nevyvine část některého trubicovitého orgánu (cévy, orgány trávicí trubice aj.), který je pak slepě zakončen – typickým příkladem je atrézie jícnu.

Kromě toho je atrézie používána i pro popis přirozeného procesu, při kterém zanikají folikuly ve vaječnících ženy. Atrezie se týká drtivé většiny folikulů, pouze několik stovek jich dosáhne ovulace.
 
 
 
  

Pravda o přírodních přípravcích:
Lékárník s praxí 10 let v oboru superpotravin a bylin.
1318 článku o nemocech, bylinách a potravinách.
Strava a bylinky nejsou vše, ale působí na naše zdraví.
Mix stravy a bylin zpracovávám na webu Dr.Mix