Skip to main content

Autismus

Autismus je vrozené mentální postižení, které je typické narušeným vnímáním okolí a poruchou sociální interakce. Onemocnění má řadu forem s relativně pestrými příznaky. Více informací najdete v příslušném textu.