Skip to main content

Autozomální

Autozomální znamená „vztahující se k autozomům“. Auzotomy jsou všechny chromozomy v buňce mimo pohlavních chromozomů (gonozomů). Pojem se užívá zejména ve smyslu autozomální dědičnosti znaků (a případně chorob), jejichž geny jsou uložené právě na autozomech a tedy jejich výskyt a přenos na potomka nezávisí na pohlaví jedince.
 
 
  

Pravda o přírodních přípravcích:
Lékárník s praxí 10 let v oboru superpotravin a bylin.
1318 článku o nemocech, bylinách a potravinách.
Strava a bylinky nejsou vše, ale působí na naše zdraví.
Mix stravy a bylin zpracovávám na webu Dr.Mix