Skip to main content

Axonotmeze

Axonotmeze (též axonotmeza) znamená přerušení axonů při zachovalé integritě nervu jako celku. Pod místem poškození dochází k Wallerově degeneraci.
 
 
  

Pravda o přírodních přípravcích:
Lékárník s praxí 10 let v oboru superpotravin a bylin.
1318 článku o nemocech, bylinách a potravinách.
Strava a bylinky nejsou vše, ale působí na naše zdraví.
Mix stravy a bylin zpracovávám na webu Dr.Mix