Skip to main content

Barrettův jícen

Barrettův jícen je označení pro metaplazii epitelu dolní části jícnu s přeměnou na epitel intestinálního typu. Barrettův jícen je sám o sobě bezpříznakový, ale je nutné jej považovat za prekancerózu. Více najdete v příslušném textu.