Skip to main content

Basaliom

Basaliom (bazaliom) je semimaligní kožní tumor, který se objevuje zejména u jedinců vyššího věku na oblastech kůže, které jsou vystavovány slunečnímu záření (typicky obličej). Basaliom netvoří metastázy, ale svým růstem poškozuje okolní tkáně. Více najdete v příslušném textu.