Skip to main content

Bifascikulární

Bifascikulární znamená „týkající se obou ramének“ a v medicíně se používá zejména v termínu bifascikulární blok. Bifascikulární blok znamená narušení přenosu vzruchu v převodním systému srdečních komor, kdy postižena jsou obě Tawarova raménka. Existuje více podtypů tohoto bloku s charakteristickým EKG obrazem, nejčastější je blok levého předního Tawarova raménka (LAH) a kompletní blok pravého raménka (RBBB). Více informací včetně EKG najdete v textu o bifascikulárním bloku.
 
 
  

Pravda o přírodních přípravcích:
Lékárník s praxí 10 let v oboru superpotravin a bylin.
1318 článku o nemocech, bylinách a potravinách.
Strava a bylinky nejsou vše, ale působí na naše zdraví.
Mix stravy a bylin zpracovávám na webu Dr.Mix