Skip to main content

Bikonkávní

Bikonkávní je termín označující tvar tělesa na obou plochách vydutého směrem dovnitř. Typicky bikonkávní tvar mají v lidském organizmu zdravé erytrocyty.
 
 
  

Pravda o přírodních přípravcích:
Lékárník s praxí 10 let v oboru superpotravin a bylin.
1318 článku o nemocech, bylinách a potravinách.
Strava a bylinky nejsou vše, ale působí na naše zdraví.
Mix stravy a bylin zpracovávám na webu Dr.Mix