Skip to main content

Blokátory protonové pumpy

Blokátory protonové pumpy (BPP) jsou léky, které umí díky zablokování protonové pumpy v parietálních buňkách žaludeční sliznice výrazně utlumit produkci kyseliny chlorovodíkové. Léky této skupiny mají díky tomu výrazný antiulcerózní efekt. Více informací najdete v příslušném textu o BPP.