Skip to main content

Bosulif

Bosulif patří mezi léky užívané v hematologii a hematoonkologii. Jeho účinnou složkou je sloučenina bosutinib.

Princip: Bosutinib patří mezi inhibitory tyrosinkináz, což jsou enzymy přenášející v buňkách informace, které jsou mimo jiné důležité pro dělení a množení buněk. Bosutinib působí na více tyrosinkináz, mezi nimi i na bcr-abl tyrosinkinázu, která je důležitá pro rozvoj chronické myeloidní leukémie (CML).


Využití: Bosulif se využívá u některých forem chronické myeloidní leukémie. CML je většinou způsobena známou genetickou mutací (za vzniku zmíněného bcr-abl genu), která způsobí následné nekontrolované množení nezralých krevních buněk. Lék bývá podáván spíše pacientům, u nichž léčba běžnějšími inhibitory tyrosinkináz nepřinesla dostatečný efekt.


Podávání: Bosulif patří pouze do rukou lékaře se zkušeností léčby hematologických onemocnění a bez jeho doporučení nesmí být přípravek podáván. Přípravek se vyrábí jako tablety o síle 100 a 500 miligramů a běžná denní dávka pro dospělého člověka je obvykle 500 miligramů.


Nevýhody: Bosulif může způsobit řadu nežádoucích účinků včetně trávicích obtíží, bolesti břicha, zvracení, zvýšení jaterních testů, chudokrevnosti a zvýšení tělesné teploty.
 
 
  

On-line poradna:
Jídelníček měnit nechci. Začít cvičit se nedonutím.
Ve stresu jsme všichni! Na spánek nemám čas.
Od roku 2008 pracuji na mixu návyky, jak pečovat o své zdraví.
Nahlédnout do poradny Dr.Mix lékárníka Ondřeje.