Skip to main content

Bovinní

Bovinní znamená kravský nebo hovězí. Termín se používá například při označení neurodegenerativního onemocnění BSE (bovinní spongiformní encefalopatie).