Skip to main content

Bradyfibrilace

Bradyfibrilace (síní) je označení pro formu fibrilace síní, která je spojena s bradykardií (tepová frekvence pod 60/min). Opakem je tachyfibrilace (síní).