Skip to main content

BRCA

BRCA (BRCA1 a BRCA2) jsou geny, jejichž mutace je zodpovědná za zvýšené riziko vzniku některých maligních tumorů, především zhoubného tumoru prsu. V případě pozitivní mutace BRCA genu se tumory prsu objevují v časném věku a mívají familiární výskyt.
 
 
  

Pravda o přírodních přípravcích:
Lékárník s praxí 10 let v oboru superpotravin a bylin.
1318 článku o nemocech, bylinách a potravinách.
Strava a bylinky nejsou vše, ale působí na naše zdraví.
Mix stravy a bylin zpracovávám na webu Dr.Mix