Skip to main content

Brocova afázie

Brocova afázie (motorická afázie) je forma poruchy řeči (afázie), která znamená poruchu tvorby slov a jejich vyjádření. Postižený jedinec mívá náhled na své postižení a rozumí mluvenému i psanému projevu.
 
 
  

Pravda o přírodních přípravcích:
Lékárník s praxí 10 let v oboru superpotravin a bylin.
1318 článku o nemocech, bylinách a potravinách.
Strava a bylinky nejsou vše, ale působí na naše zdraví.
Mix stravy a bylin zpracovávám na webu Dr.Mix