Skip to main content

Brocova afázie

Brocova afázie (motorická afázie) je forma poruchy řeči (afázie), která znamená poruchu tvorby slov a jejich vyjádření. Postižený jedinec mívá náhled na své postižení a rozumí mluvenému i psanému projevu.
 
 
  

On-line poradna:
Jídelníček měnit nechci. Začít cvičit se nedonutím.
Ve stresu jsme všichni! Na spánek nemám čas.
Od roku 2008 pracuji na mixu návyky, jak pečovat o své zdraví.
Nahlédnout do poradny Dr.Mix lékárníka Ondřeje.