Skip to main content

Bronchiolitida

Bronchiolitida znamená zánět drobných průdušinek (bronchiolů), vzniká zejména v dětském věku a postiženého může ohrozit na životě. Více informací najdete v příslušném textu.