Skip to main content

Bronchitida

Bronchitida znamená zánět bronchů (průdušek). Jde o poměrně časté onemocnění, které můžeme rozdělit na akutní (obvykle infekční) a chronické (obvykle související s kouřením) případy. Více informací najdete v příslušném textu.