Skip to main content

Bronchoskopie

Bronchoskopie je endoskopická metoda vyšetření dýchacích cest, která umožňuje jejich vizuální prohlédnutí, odběr bioptických vzorků a provedení bronchoalveolární laváže.