Skip to main content

Bronzový diabetes

Bronzový diabetes je označení pro kombinaci bronzového zabarvení kůže a diabetu, které vznikají v důsledku ukládání železa do tkání organizmu při hemochromatóze.