Skip to main content

Brown-Sequardův syndrom

Brown-Sequardův syndrom je soubor příznaků vznikající při příčném poškození poloviny míchy. Pod místem postižení na poškozené straně se objevuje obrna svalů, porucha vnímání dotyku a vyřazení propriocepce. Na protilehlé polovině těla se objeví porucha vnímání bolestivých a tepelných vjemů.