Skip to main content

Brudzinského příznak

Brudzinského příznak (manévr) patří do meningeálního syndromu, které jsou pozitivní při dráždění mozkových a míšních obalů. Pozitivní Brudzinského příznak znamená, že u pacienta ležícího horizontální poloze dojde při předklonu hlavy k pokrčení dolních končetin v kolenou. Existují i jiné Brudzinského manévry, ty však v běžné praxi nejsou většinou využívány.