Skip to main content

BSE

BSE je zkratka pro onemocnění známé jako bovinní spongiformní encefalopatie. Jedná se o neurodegenerativní infekční chorobu CNS způsobenou priony. Nemoc postihuje skot a masem nakažené krávy může být přenesena i na člověka, u něhož vyvolává variantu smrtelné Creutzfeldt-Jakobovy nemoci.
 
 
  

Pravda o přírodních přípravcích:
Lékárník s praxí 10 let v oboru superpotravin a bylin.
1318 článku o nemocech, bylinách a potravinách.
Strava a bylinky nejsou vše, ale působí na naše zdraví.
Mix stravy a bylin zpracovávám na webu Dr.Mix