Skip to main content

Buněčný cyklus

Buněčný cyklus je období mezi vznikem buňky a jejím buněčným dělením. Cyklus má více fází. Začíná G1 fází, poté přechází do S fáze, následně do G2 fáze a je zakončen M fází (mitóza). Fáze vyskytující se mezi dvěma mitózami (tj. G1 + S +G2) se dohromady označuje jako interfáze. Řada buněk nicméně buněčný cyklus nedokončuje a z G1 fáze přechází do klidové G0 fáze. Správná regulace buněčného cyklus v pozitivním i negativním smyslu je pro mnohobuněčný organizmus naprosto zásadní.
 
 
  

Pravda o přírodních přípravcích:
Lékárník s praxí 10 let v oboru superpotravin a bylin.
1318 článku o nemocech, bylinách a potravinách.
Strava a bylinky nejsou vše, ale působí na naše zdraví.
Mix stravy a bylin zpracovávám na webu Dr.Mix