Skip to main content

Calypsol

Calypsol je přípravek, který má největší využití v anesteziologii. Jeho účinnou složkou je sloučenina ketamin.

Princip: Ketamin je látka se silným anestetickým efektem. Určitou výhodou oproti jiným anestetikům je jen malý a krátkodobý tlumivý vliv na dechové centrum, naopak nevýhodou je častější přítomnost halucinací a nepříjemných prožitků při odeznívání jeho účinku.
 
 
Využití: Calypsol se může aplikovat v rámci terapie některých silně bolestivých stavů a v kombinaci s dalšími léky při zahájení celkové anestézie (uspání) před operačními a jinými zákroky.


Podávání: Calypsol se vyrábí v podobě injekčního roztoku, který je primárně určen k nitrožilní aplikaci. Dávka Calypsolu je přísně individuální. Podávání preparátu nesmí být v žádném případě provedeno bez doporučení zkušeného lékaře (anesteziologa), který by měl být aplikaci osobně přítomen.
 
 
Nevýhody: Podobně jako jiné podobné preparáty, může mít i Calypsol mnoho vážných nežádoucích účinků. Patří k nim změny krevního tlaku, vyšší riziko vzniku různých arytmií a již zmíněné halucinace při odeznívání účinku přípravku. Ačkoliv menší dávky léku nepůsobí na dechové centrum výrazně tlumivě, vyšší dávky léku mohou jeho útlum vyvolat.