Skip to main content

Cefalea

Cefalea je odborným označením pro bolest hlavy. Termín nic více nevypovídá o vyvolávající příčině nebo závažnosti tohoto stavu. Cefaleu můžeme rozlišit na primární, kdy je samostatnou chorobnou jednotkou, a na sekundární, která souvisí s jiným onemocněním. Více informací najdete v textu o bolestech hlavy.