Skip to main content

Celulitida

Termín celulitida má dva možné významy. I laikům (především ženám) je dobře známý význam celulitidy jakožto kožního problému, kdy dochází ke zvětšení podkožních tukových buněk se vznikem hrbolaté kůže („pomerančová kůže“). Druhý význam slova celulitida je akutní infekční zánětlivé onemocnění hlouběji uložených měkkých tkáních. Tuto celulitidu je nutné považovat za velice nebezpečný stav s vysokou úmrtností.
 
 
  

On-line poradna:
Jídelníček měnit nechci. Začít cvičit se nedonutím.
Ve stresu jsme všichni! Na spánek nemám čas.
Od roku 2008 pracuji na mixu návyky, jak pečovat o své zdraví.
Nahlédnout do poradny Dr.Mix lékárníka Ondřeje.