Skip to main content

Centrozom

Centrozom je organela složená ze dvou centriol, která se nachází v buněčné cytoplazmě. Během buněčného dělení (mitóza) se centrozom duplikuje a oba vzniklé centrozomy se přesunou na protilehlou stranu buňky, kde vytvoří póly dělícího vřeténka. Na dělící vřeténko se poté vážou chromozomy v oblasti centromer.