Skip to main content

Centrozom

Centrozom je organela složená ze dvou centriol, která se nachází v buněčné cytoplazmě. Během buněčného dělení (mitóza) se centrozom duplikuje a oba vzniklé centrozomy se přesunou na protilehlou stranu buňky, kde vytvoří póly dělícího vřeténka. Na dělící vřeténko se poté vážou chromozomy v oblasti centromer.
 
 
  

On-line poradna:
Jídelníček měnit nechci. Začít cvičit se nedonutím.
Ve stresu jsme všichni! Na spánek nemám čas.
Od roku 2008 pracuji na mixu návyky, jak pečovat o své zdraví.
Nahlédnout do poradny Dr.Mix lékárníka Ondřeje.