Skip to main content

Chlamydie

Chlamydie jsou nitrobuněční parazité, kteří jsou původci celé řady infekčních onemocnění. Některé formy chlamydiové infekce patří mezi sexuálně přenosná onemocnění. Více o chlamydiích si můžete přečíst v příslušném textu.