Skip to main content

Cholesteatom

Cholesteatom je útvar z tukové tkáně, který mívá podobu nádoru, o skutečný tumor se nicméně nejedná. Roste v oblasti středního ucha a svým růstem a enzymatickým působením poškozuje okolní tkáně. Více informací najdete v příslušném textu.