Skip to main content

CHOPN

Termín CHOPN je zkratka, která znamená „chronická obstrukční plicní nemoc“. Jde o chronické onemocnění dolních cest dýchacích, které je způsobeno dlouhodobějšímu kontaktu plicní tkáně se škodlivinami v ovzduší, především s cigaretovým kouřem. Důsledkem je zánětlivý proces, který vede k zužování bronchů, zvýšené sekreci hlenu, a především sníženému provzdušnění průdušek (bronchiální obstrukce). Součástí CHOPN bývá i poškození stěn alveolů a jejich degeneraci za vzniku emfyzému. Více o CHOPN najdete v příslušném textu.
 
 
  

Pravda o přírodních přípravcích:
Lékárník s praxí 10 let v oboru superpotravin a bylin.
1318 článku o nemocech, bylinách a potravinách.
Strava a bylinky nejsou vše, ale působí na naše zdraví.
Mix stravy a bylin zpracovávám na webu Dr.Mix