Skip to main content

Choriogonadotropin

Choriogonadotropin (hCG) se neodborně označuje jako „těhotenský hormon“, protože se jeho zvýšená koncentrace v krvi a moči ženy využívá k diagnostice těhotenství. Hormon má řadu funkcí, zjednodušeně řečeno pomáhá udržet těhotenství a zajistit podmínky pro správný vývoj zárodku. U těhotné ženy je hCG tvořen buňkami choria (zevní plodový obal). Důležitý je nicméně fakt, že hCG může být u obou pohlaví produkován i některými maligními tumory (např. chorikokarcinom). Více informací najdete v delším textu o choriogonadotropinu.
 
 
  

Pravda o přírodních přípravcích:
Lékárník s praxí 10 let v oboru superpotravin a bylin.
1318 článku o nemocech, bylinách a potravinách.
Strava a bylinky nejsou vše, ale působí na naše zdraví.
Mix stravy a bylin zpracovávám na webu Dr.Mix