Skip to main content

Choriogonadotropin

Choriogonadotropin (hCG) se neodborně označuje jako „těhotenský hormon“, protože se jeho zvýšená koncentrace v krvi a moči ženy využívá k diagnostice těhotenství. Hormon má řadu funkcí, zjednodušeně řečeno pomáhá udržet těhotenství a zajistit podmínky pro správný vývoj zárodku. U těhotné ženy je hCG tvořen buňkami choria (zevní plodový obal). Důležitý je nicméně fakt, že hCG může být u obou pohlaví produkován i některými maligními tumory (např. chorikokarcinom). Více informací najdete v delším textu o choriogonadotropinu.