Skip to main content

Chromatida

Chromatida je jedno vlákno DNA tvořící strukturu chromozomu. Dvě identické chromatidy tvoří kompletní chromozom, jsou vzájemně spojeny v místě označovaném jako centromera. Při mitóze se chromozom rozdělí na dvě chromatidy a každá z těchto chromatid se stává základem chromozomu v každé z obou dceřiných buněk.