Skip to main content

Chromozom

Chromozomy jsou struktury nacházející se v lidské buňce v jádře, jde o kondenzované útvary tvořené DNA a histony. Každý chromozom je složen ze dvou chromatid, které jsou v kontaktu v oblasti centromery. Zdravé buňky lidského těla s výjimkou zralých pohlavních buněk mají celkem 23 párů chromozomů, z toho 22 párů jsou tzv. autozomy a zbývající pár jsou pohlavní chromozomy gonozomy (chromozom X a chromozom Y). Soubor všech chromozomů v buňce označujeme jako karyotyp. Hlavní funkcí chromozomů je uchování genetické informace a její předání potomstvu.
 
 
  

Pravda o přírodních přípravcích:
Lékárník s praxí 10 let v oboru superpotravin a bylin.
1318 článku o nemocech, bylinách a potravinách.
Strava a bylinky nejsou vše, ale působí na naše zdraví.
Mix stravy a bylin zpracovávám na webu Dr.Mix