Skip to main content

Chronická myeloidní leukémie

Chronická myeloidní leukémie (CML) je maligní onemocnění řadící se do skupiny leukémií. Choroba je způsobena mutací v některé ze zárodečných krevních buněk. O mutaci v tomto případě máme přesné informace, dochází k přenesení části 9. chromozomu na chromozom číslo 22 za vzniku tzv. Philadelphského chromozomu. Více informací najdete v textu o CML.
 
 
  

Pravda o přírodních přípravcích:
Lékárník s praxí 10 let v oboru superpotravin a bylin.
1318 článku o nemocech, bylinách a potravinách.
Strava a bylinky nejsou vše, ale působí na naše zdraví.
Mix stravy a bylin zpracovávám na webu Dr.Mix