Skip to main content

Chronický

Chronický znamená déletrvající a obvykle toto slovo využíváme při charakteristice různých klinických příznaků a onemocnění. Chronická onemocnění mají tendenci probíhat dlouhodobě až doživotně. O příznacích hovoříme jako o chronických tehdy, pokud trvají určitou dobu. V případě řady příznaků je tato doba definována jako delší než 3-4 týdny. Opakem ke slovu chronický je pojem "akutní".
 
 
  

Pravda o přírodních přípravcích:
Lékárník s praxí 10 let v oboru superpotravin a bylin.
1318 článku o nemocech, bylinách a potravinách.
Strava a bylinky nejsou vše, ale působí na naše zdraví.
Mix stravy a bylin zpracovávám na webu Dr.Mix