Skip to main content

Chronický

Chronický znamená déletrvající a obvykle toto slovo využíváme při charakteristice různých klinických příznaků a onemocnění. Chronická onemocnění mají tendenci probíhat dlouhodobě až doživotně. O příznacích hovoříme jako o chronických tehdy, pokud trvají určitou dobu. V případě řady příznaků je tato doba definována jako delší než 3-4 týdny. Opakem ke slovu chronický je pojem "akutní".
 
 
  

On-line poradna:
Jídelníček měnit nechci. Začít cvičit se nedonutím.
Ve stresu jsme všichni! Na spánek nemám čas.
Od roku 2008 pracuji na mixu návyky, jak pečovat o své zdraví.
Nahlédnout do poradny Dr.Mix lékárníka Ondřeje.