Skip to main content

Circulus

Termín circulus [cirkulus] znamená „kruh“. Pojem circulus využíváme k popisu některých anatomických struktur a kromě toho v medicíně hovoříme o circulus vitiosus, což je bludný kruh. O circulus vitiosus hovoříme tehdy, když se důsledky patologického stavu kumulují a postupně stav dále zhoršují. Příkladem může být devastace zdravotního stavu u alkoholika, což vede k depresi, která vyvolá zvýšenou potřebu alkoholu, a tím další poškození zdraví.
 
 
  

Pravda o přírodních přípravcích:
Lékárník s praxí 10 let v oboru superpotravin a bylin.
1318 článku o nemocech, bylinách a potravinách.
Strava a bylinky nejsou vše, ale působí na naše zdraví.
Mix stravy a bylin zpracovávám na webu Dr.Mix