Skip to main content

Clearance

Clearance [klírens] znamená očištění plazmy od určité látky za jednotku času. Renální clearance je velmi důležitý parametr v nefrologii, který určuje filtrační schopnost ledviny. Parametr se udává v mililitrech za sekundu [ml/s] a označuje kolik mililitrů krevní plazmy se v ledvinách povede od určité látky* očistit za sekundu.
 

* V běžné praxi počítáme clearance sloučeniny kreatinin. Normální renální clearance kreatitinu je značně proměnlivá hodnota, která mj. závisí na věku a pohlaví dotyčného.