Skip to main content

Cochlea

Cochlea (kochlea) je odborný název pro hlemýždě, což je struktura do určité míry podobná hlemýždí ulitě, která je uložená ve vnitřním uchu. Hlemýžď slouží jako sluchový orgán, ve kterém se sluchové vjemy (mechanické vlnění) mění v nervové signály vedené do mozku. V těsném sousedství jsou tři polokruhovité kanálky sloužící jako ústrojí rovnováhy.