Skip to main content

Cochlea

Cochlea (kochlea) je odborný název pro hlemýždě, což je struktura do určité míry podobná hlemýždí ulitě, která je uložená ve vnitřním uchu v kostěném labyrintu. Hlemýžď slouží jako sluchový orgán, ve kterém se sluchové vjemy (mechanické vlnění) mění v nervové signály vedené do mozku. V těsném sousedství jsou tři polokruhovité kanálky sloužící jako ústrojí rovnováhy.