Skip to main content

Cometriq

Cometriq je lék využívaný u některých nádorových onemocnění  jeho účinnou složkou je sloučenina cabozantinib.

Princip: Cabozantinib patří mezi blokátory celé řady tyrosinkináz, které ovlivňují přenos informací v buňkách, čímž zasahují do buněčného cyklu včetně buněčného dělení. Cabozantinib tlumí například vaskulární endoteliální růstový faktor a receptor pro růstový faktor kmenových buněk.


Využití: Cometriq se využívá v onkologii při léčbě pacientů s určitými formami pokročilé rakoviny štítné žlázy (přesněji medulárního karcinomu).


Podávání: Cometriq se vyrábí jako tobolky o síle 20 a 80 miligramů. Běžná dávka pro dospělého člověka je 140 miligramů přípravku denně, tato dávka může být dále upravena dle efektu a případných vedlejších účinků. Užívání léku bez doporučení lékaře je zakázáno.


Nevýhody: Cometriq může způsobit mnoho vedlejších účinků včetně únavy, trávicích obtíží, nechutenství, zvýšení krevního tlaku, bolestí hlavy, dehydratace, zánětů sliznic a zarudnutí plosek a dlaní. Poměrně často se objevuje i zvýšení jaterních testů a změny koncentrací krevních iontů.
 
 
  

Pravda o přírodních přípravcích:
Lékárník s praxí 10 let v oboru superpotravin a bylin.
1318 článku o nemocech, bylinách a potravinách.
Strava a bylinky nejsou vše, ale působí na naše zdraví.
Mix stravy a bylin zpracovávám na webu Dr.Mix