Skip to main content

Communis

Communis znamená v medicínské terminologii „společný“. V běžné praxi je termín vyhrazen pro popis takových anatomických struktur, které se dělí na několik částí. Typickým příkladem je tepna arteria iliaca communis, která se větví na arteria iliaca externa (zevní) a arteria iliaca interna (vnitřní).
 
 
  

Pravda o přírodních přípravcích:
Lékárník s praxí 10 let v oboru superpotravin a bylin.
1318 článku o nemocech, bylinách a potravinách.
Strava a bylinky nejsou vše, ale působí na naše zdraví.
Mix stravy a bylin zpracovávám na webu Dr.Mix