Skip to main content

COMT

COMT je zkratka pro sloučeninu katechol-O-metyltransferáza. Jedná se o enzym, který se podílí na rozkladu katecholaminů (noadrenalin, adrenalin, dopamin), levodopy a dalších sloučenin. Inhibitory COMT se díky zvýšení koncentrace levodopy používají v terapii Parkinsonovy nemoci.
 
 
  

Pravda o přírodních přípravcích:
Lékárník s praxí 10 let v oboru superpotravin a bylin.
1318 článku o nemocech, bylinách a potravinách.
Strava a bylinky nejsou vše, ale působí na naše zdraví.
Mix stravy a bylin zpracovávám na webu Dr.Mix