Skip to main content

CPR

CPR je všeobecně využívaná anglická zkratka pro kardiopulmonální resuscitaci (cardiopulmonary resuscitation), což je soubor úkonů prováděných s cílem obnovit základní životní funkce a zabránit smrti. Pojem CPR zahrnuje metody laické i odborné resuscitace. Více najdete v textu o kardiopulmonální resuscitaci.