Skip to main content

Crescendový

Adjektivem crescendový [kresčendový] označujeme takový srdeční šelest, jehož intenzita při auskultaci postupně vzrůstá.