Skip to main content

Crush syndrom

Crush syndrom označuje soubor patologických procesů, které souvisí s rozsáhlým zhmožděním měkkých tkání vlivem působení tlakové síly (zasypání, zavalení aj.). Ačkoliv nemusí být patrno viditelné otevřené poranění, mohou být důsledky smrtelné. Více informací najdete v příslušném textu.