Skip to main content

Cyklický guanosinmonofosfát

Cyklický guanosinmonofosfát je známý pod zkratkou cGMP. Jedná se o sloučeninu řazenou mezi tzv. druhé posly, mezi které patří i známější sloučenina cAMP. cGMP vzniká účinkem guanylátcyklázyGTP, je důležitý pro buněčnou signalizaci a umožňuje přenos signálů ze zevního okolí dovnitř buňky.