Skip to main content

Cyklický guanosinmonofosfát

Cyklický guanosinmonofosfát je známý pod zkratkou cGMP. Jedná se o sloučeninu řazenou mezi tzv. druhé posly, mezi které patří i známější sloučenina cAMP. cGMP vzniká účinkem guanylátcyklázyGTP, je důležitý pro buněčnou signalizaci a umožňuje přenos signálů ze zevního okolí dovnitř buňky.
 
 
  

Pravda o přírodních přípravcích:
Lékárník s praxí 10 let v oboru superpotravin a bylin.
1318 článku o nemocech, bylinách a potravinách.
Strava a bylinky nejsou vše, ale působí na naše zdraví.
Mix stravy a bylin zpracovávám na webu Dr.Mix