Skip to main content

Cyklooxygenáza

Cyklooxygenáza (COX) je zajímavý enzym, který katalyzuje přeměnu kyseliny arachidonové na eikosanoidy. Cyklooxygenáza má dvě formy (COX-1 a COX-2), její záměrné tlumení je principem účinku nesteroidních protizánětlivých léků.