Skip to main content

Cylindrický

Cylindrický znamená „mající protáhlý válcovitý tvar“ a obvykle tohoto termínu využíváme v histologii k popisu epitelu (např. cylindrický epitel v trávicí trubici).