Skip to main content

Dehiscence

Termín dehiscence znamená „rozestoupení se“. V medicíně se obvykle využívá v chirurgii ve smyslu dehiscence rány a označuje otevření (rozestup okrajů) rány při jejím špatném hojení. Vyvolávající příčinou mohou být faktory způsobující narušené a pomalé hojení ran, o čemž si můžete přečíst více v příslušném textu.
 
 
  

Pravda o přírodních přípravcích:
Lékárník s praxí 10 let v oboru superpotravin a bylin.
1318 článku o nemocech, bylinách a potravinách.
Strava a bylinky nejsou vše, ale působí na naše zdraví.
Mix stravy a bylin zpracovávám na webu Dr.Mix