Skip to main content

Dehydrogenáza

Dehydrogenáza je takovým enzym, který je z dané sloučeniny schopen odstranit jeden nebo více atomů vodíku. Ztrátou atomu vodíku dochází ke ztrátě elektronu a cílová sloučenina se proto oxiduje. Dehydrogenázy jsou proto důležitou součástí oxidačně-redukčních (redoxních) reakcí.
 
 
  

Pravda o přírodních přípravcích:
Lékárník s praxí 10 let v oboru superpotravin a bylin.
1318 článku o nemocech, bylinách a potravinách.
Strava a bylinky nejsou vše, ale působí na naše zdraví.
Mix stravy a bylin zpracovávám na webu Dr.Mix