Skip to main content

Dekortikace

Dekortikace je termín převážně neurologický, kdy jej používáme k označení vyřazení funkce mozkové kůry (cortex). K dekortikaci může dojít při poškození mozkové kůry nebo eferentních nervových drah, které vedou informace z mozkové kůry do zbytku organizmu. Při dekortikaci vzniká tzv. dekortikační rigidita, při které je celkově zvýšeno svalové napětí s flexí v loktech a zápěstích horních končetin, a naopak s extenzí dolních končetin.
 
 
  

On-line poradna:
Jídelníček měnit nechci. Začít cvičit se nedonutím.
Ve stresu jsme všichni! Na spánek nemám čas.
Od roku 2008 pracuji na mixu návyky, jak pečovat o své zdraví.
Nahlédnout do poradny Dr.Mix lékárníka Ondřeje.