Skip to main content

Dekubitus

Dekubitus (decubitus) znamená narušení kožního krytu a hlouběji uložených měkkých tkání vlivem dlouhodobějšího působení tlakové síly. Tkáně jsou poškozeny tlakem vznikajícím mezi podložkou a hlouběji uloženými kostmi, riziko vzniku dekubitů roste při maceraci pokožky močí a stolicí. Více informací najdete v příslušném textu.
 
 
  

Pravda o přírodních přípravcích:
Lékárník s praxí 10 let v oboru superpotravin a bylin.
1318 článku o nemocech, bylinách a potravinách.
Strava a bylinky nejsou vše, ale působí na naše zdraví.
Mix stravy a bylin zpracovávám na webu Dr.Mix